Partnership Trees for All

Compenseren van de CO2-uitstoot doen we samen met Trees for All. Trees for All is een stichting die opgericht is in 1999. Trees for All is de meest ervaren aanbieder van CO2-compensatie in Nederland en ook de enige aanbieder van CO2-compensatie via duurzame bosprojecten die voldoet aan de strenge eisen van het CBF-keurmerk.

“Bomen zijn hét middel tegen klimaatverandering. Trees for All plant bomen in Nederland en het buitenland en compenseert CO2-uitstoot. Onze missie is om wereldwijd nieuw bos te planten en bestaande bossen te herstellen. Dit doen wij altijd via duurzame bosprojecten. Zo dragen we bij aan een beter klimaat, meer biodiversiteit en betere leefomstandigheden van de lokale bevolking. In Nederland en het buitenland plant Trees for All jaarlijks tientallen hectares bos. Al onze bossen worden duurzaam beheerd. In onze buitenlandse bosprojecten werken wij samen met de lokale bevolking. Hierdoor verbeteren we het inkomen van boeren en worden tropische bossen hersteld.”

Projecten waarin Loyaltree participeert

Op dit moment participeert Loyaltree in een tweetal bosprojecten

  1. Het Groene Woud bij Eindhoven
  2. Herbebossing in het Bongo District in Ghana

Voorbeeldcertificaat