Locaties

Onze Loyaltrees worden over de hele wereld geplant. We doen dit in samenwerking met Land Life Company. Planten gebeurt niet zomaar, met de unieke werkwijze van Land Life Company creëren we samen een 4-winners situatie.

Dat is het volgende: door het aanplanten van bossen ontstaat er nieuwe werkgelegenheid voor de lokale bevolking, zij helpen mee met het kweken en planten van de bomen.

Er wordt alleen geplant in gebieden waar weinig tot geen leven in de grond zit. Door een speciaal ontwikkelde voedingsbak, is het mogelijk dat de bomen overleven in deze dode gebieden. Na verloop van tijd wordt de grond weer voedingsrijk, omdat de bomen voedingsstoffen uit de lucht halen en die via de wortels in de grond achterlaten.

Met het planten van bossen gaan we het massale wereldwijde ontbossing tegen. Er verdwijnt nog steeds meer bos dan erbij komt. Daar gaan we wat aan doen!

En de grootste win situatie is dat de bomen de lucht zuiveren van het broeikasgas CO2 en daar weer nieuwe zuurstof voor terug geven.

Tarilonte de la Peña

Er is een dringende behoefte aan herbebossing van grote delen in Spanje. Veel bossen zijn hier door
woestijnvorming verloren gegaan. Als gevolg van klimaatverandering verandert het klimaat in dit gebied van een gematigd naar een droger mediterraan klimaat.

In de afgelopen 10 jaar kwamen drogere zomers, met minder dan 100 mm regen, steeds vaker voor. Hierdoor ontstaan grote droogte-uitdagingen voor de landbouwsector.

Spanje is de thuisbasis van de grootste, door de mens veroorzaakte, woestijn van Europa. Deze woestijn beslaat ongeveer 11 miljoen hectare. De restauratieplaats waar Loyaltree op dit moment werkzaam is, is gelegen in het district Matamorisca. Deze restauratieplaats behoort tot de gemeente Aguilar de Campoo, ongeveer 100 km ten noorden van Palencia.

Planting

De aanplant vindt meestal in de lente of in de vroege tot late herfst plaats en omvat een mix van inheemse coniferen en hardhout zoals dennen met essen en eiken.

Het gebruik van cocoons (voedingsbakken) zorgt voor een hoger overlevingspercentage van 85% – 95%. Verder helpen deze cocoons de gevolgen van droogte en arme bodems gedurende het cruciale eerste jaar van het zaailing te verzachten.

De wetenschap  heeft ons geleerd dat een gevarieerde planting van bomen het meest efficiënt is voor een bloeiend bos. Daarom planten we minimaal 5 verschillende soorten bomen door elkaar, zo zorgen wij ervoor dat het bos zoveel mogelijk CO2 opneemt. Daarnaast is het ook voor dieren aangenaam om te leven in een dichtbegroeid bos met variërende bomen.

De verschillende bomen

Walnut

Juglans regia

Rowan

Sorbus aucuparia

Whitebeam

Sorbus-aria

Eik

Quercus spp

Ash

Fraxinus spp
 • Walnut

  Juglans regia

 • Rowan

  Sorbus aucuparia

 • Whitebeam

  Sorbus-aria

 • Eik

  Quercus spp

 • Ash

  Fraxinus spp

2019

De plantingen vinden plaats in Spanje omdat daar genoeg ruimte is om de longen van de aarde uit te breiden. Maar ook de eindeloze hectares dode grond zijn juist daar een reden om nieuw leven te planten.

Project 2019

We zijn als Loyaltree net gestart. Daarom staat de doelstelling voor 2019 op 10.000 bomen. We vertrouwen erop dat voor het einde van het jaar te halen, ook jij kan dat mogelijk maken.

Ben je het oeverloze gepraat over maatregelen tegen de klimaatverandering zat? Ben je ook voor directe betaalbare actie waarvan het effect bewezen is, in plaats van luchtfietserij, belastingheffingen en kapitaalvernietiging? Dan kan jij vandaag direct zelf beginnen met daadwerkelijk iets te doen! Want alleen als we iets doen maken we het verschil.

Hoe trots kan je straks zijn als wij dankzij jou een eerste bos hebben kunnen planten. Niet alleen jij maar nog eens 7 miljard mensen zijn trots op jou. Het verschil maken is makkelijker dat ooit tevoren.

2020

De plantingen vinden plaats in Spanje omdat daar genoeg ruimte is om de longen van de aarde uit te breiden. Maar ook de eindeloze hectares dode grond zijn juist daar een reden om nieuw leven te planten. Verder onderzoeken we ook plantings in andere landen binnen Europa

Project 2020

Dit jaar willen we een sprong maken. De ambitie voor 2020 is 500.000 bomen. Echter tussen ambitie en realisatie zit de realiteit. We denken daarom voorlopig aan 150.000 bomen, maar we komen hier eind 2019 op terug.

Denk groot, start klein, net als een boom!

 Your first step? Use the app!