Het Loyalteam


Kees van Helden

Je bedrijf duurzaam inrichten met het oog op de volgende generatie(s) is voor mij geen vraag meer, maar een must! Natuurlijk duurzaam!

Uit ervaring weet ik dat het enerzijds een lastige opgave is en anderzijds een uitdaging waar je door creatief en innovatief te zijn komt tot verrassende oplossingen! Mijn motto hierbij is: je moet het willen en je moet op zoek gaan naar business voordeel – je bent tenslotte niet voor niets ondernemer geworden!

De afgelopen jaren actief geweest met de verduurzaming van organisatieadviesbureau Advante. Toegepast op een breed scala van onderwerpen, zoals mobiliteit, energievoorziening, duurzaamheid in de keten, voeding en beweging, CO2-compensatie, impactrapportage etc.

Waar ik energie van krijg is dat je begint met het samen opstellen van een uitdagende duurzaamheidsambitie en die uiteindelijk op creatieve en innovatieve wijze met elkaar weet te realiseren.

Daarom wil ik graag mijn kennis en ervaring van de afgelopen 35 jaar als ondernemer, organisatieadviseur, business coach en innovator inzetten om anderen een sprong voorwaarts te laten maken.


Nesia Huisman

Missievol ondernemen is wat mij drijft. Mijn toekomstgerichte houding en het creëren van kansen zijn daarbij leidend. Bouwen aan een toekomst is wat ik belangrijk en fijn vind om te doen.

Een toekomst die recht doet aan mens & natuur, zowel voor de huidige als de komende generaties.

De afgelopen jaren is mijn visie en missie als ondernemer steeds scherper geworden. Duurzaamheid speelt hierin een belangrijke rol. Duurzaamheid gaat voor mij zowel over ecologische als sociale impact. Hierin is geen onderscheid in volgorde. Ik zie het vooral als een wederzijdse afhankelijkheid en verbondenheid, die beide onderdeel van de wereld zijn waarop wij mogen leven.

Binnen Advante heb ik de afgelopen jaren mogen bouwen aan een MVO-organisatie. Mijn pragmatische en ondernemershouding is helpend geweest om in korte tijd grote stappen te maken. Twee jaar op rij hebben we 40% CO2 -reductie gerealiseerd. De resterende CO2-uitstoot hebben we gecompenseerd door samen met partners bomen te planten. waarbij zowel het ecologische als het sociale perspectief verbeterd is. Een van de dingen die ik ontdekte is dat bewust kiezen groot verschil maakt. Het mooie is ook dat het voor de medewerkers grote betrokkenheid, passie en binding geeft: iedereen denkt en doet mee. Het doet recht aan onze mensen, klanten en de waarde die wij kunnen toevoegen. Dit gun ik veel meer ondernemers, directeuren en bedrijven maar uiteraard ook de wereld waarin wij leven. Ik ben ervan overtuigd dat MKB Nederland qua visie en uitvoering veel in beweging kan zetten en hierin verschil kan en wil maken.

Vanuit het Loyaltree team wil ik graag samen met collega ondernemers en directeuren deze duurzame beweging realiseren. Een beweging waarin bedrijven sterker en beter worden.

Missie

Directeuren en ondernemers in het MKB helpen de verduurzaming van hun bedrijf te realiseren. Met als doel om een belangrijke bijdrage te leveren aan behoud en herstel van onze leefomgeving (terugdringen van wereldwijde CO2-uitstoot).

Waarom Loyaltree?

Samen het verschil maken in het keren van de ecologische opgave van vandaag en morgen!

Waarom Loyaltree? – De 3 beloften van Loyaltree

 1. Loyaltree zorgt voor het planten van bomen zowel in Nederland als in het buitenland. In Nederland om de lokale CO2-uitstoot te compenseren. In het buitenland om de verborgen impact te compenseren.
 2. Loyaltree heeft een partnership met stichting Trees for All, en levert hiermee een bijdrage aan de continuiteit en het realiseren van de maatschappelijke missie van Trees for All.
 3. Loyaltree fungeert als strategisch partner voor haar klanten, daar waar het verduurzaming van de betreffende onderneming of organisatie betreft. Hiermee voegt Loyaltree zowel aan de voorkant (klant) als aan de achterkant (leverancier) van de keten maatschappelijke waarde toe!

Visie

In onze visie staan 3 elementen centraal

 • Verduurzamen genereert ecologische en sociale impact
  Deze beide componenten versterken elkaar. Bij het ecologische aspect denken we vooral aan klimaatverbetering, minder belasting van het milieu, het in stand houden van ecosystemen etc. Het sociale aspect gaat vooral over de duurzame inzet van medewerkers, maar ook over de sociale toegevoegde waarde die je als onderneming levert aan de maatschappij (recht doen aan een ieder in de keten).
 • Verduurzamen levert businessvoordeel op (ondernemersmentaliteit)
  Wij zijn van mening dat het invoeren van duurzaamheidsmaatregelen niet kostenverhogend hoeft te zijn. Onze ambitie is om samen met ondernemers en directeuren creatieve oplossingen te bedenken, waarbij het business voordeel (kostenreductie / omzetverhoging) minimaal gelijk is aan de benodigde investering.
 • Verduurzamen doe je in de keten
  Als ondernemer heb je de keuze om verduurzaming van je eigen onderneming vorm te geven. Vanaf vandaag! De kracht ligt vooral om dit samen met andere ondernemers in de keten te doen, zodat elke onderneming an sich een versterking van de duurzaamheidsbeweging op gang brengt.

Geschiedenis

 • 19 oktober 2021

  Overname Loyaltree

  Overname Loyaltree vof en oprichting Loyaltree BV door Nesia Huisman-Vlot en Kees van Helden.

 • 18 december 2019

  Loyaltree in Spanje

  18 december 2019

 • 1 augustus 2019

  Start Loyaltree

  Wij van Loyaltree gaan de uitdaging aan om de uitputting van de aarde te stoppen. Dit doen we samen met jou!

  Laten we daarom stoppen met eindeloos speculeren over 1001 mogelijke oplossingen, maar laten we onze handen uit de mouwen steken.

 • 20 november 2018

  Partnerschap Land Life Company

  In de opstartfase van Loyaltree zijn we een partnerschap aangegaan met Land Life Company.

  Land Life Company is gespecialiseerd in het planten van bomen in grond waar weinig tot geen leven zit. Zij verzorgen onze planting.

  Ze beschikken ook over moderne technologie wat betreft de informatie van de bomen. We kunnen de gegevens van de bomen uitlezen en op die manier krijgen we gedetailleerde informatie over de ontwikkeling van de aanplant.

  20 november 2018

 • Oktober 2018

  Het begin

  Om terug te gaan naar het begin, neem ik jullie mee naar een slaapkamer waar ik, Maurits van der Heide 17 jaar, in 2018 een artikel zit te lezen over de wereldwijde klimaatverandering.

  Bij het idee dat we de wereld zo aan het uitputten zijn, realiseerde ik me dat we niet te veel moeten gaan praten. We moeten direct actie ondernemen, handen uit de mouwen steken en het probleem groots aanpakken.

  Na enige tijd denken besefte ik dat de sleutel ligt bij bewustwording creëren en een oplossing bieden. Van daaruit kwam ik op het idee om een app te ontwikkelen. Een app waar iedereen inzicht kan krijgen in zijn eigen CO2 uitstoot. Maar niet alleen inzicht, in die app moet je ook direct jouw CO2 uitstoot kunnen compenseren. In dit geval met bomen.

  Vanaf dat moment is het Loyaltree-concept gaan rollen. Tot op de dag van vandaag ben ik er van overtuigd dat, als iedereen meedoet met Loyaltree, de wereld er een stuk beter uit gaat zien.