“Ondernemer:
maak het verschil en verduurzaam je bedrijf in de keten!”

Klimaatverandering, ontbossing, hoge wereldwijde CO2 uitstoot, opwarming van de aarde.
Belangrijke uitdaging voor ondernemers:
lever jouw bijdrage aan deze ecologische opgave.